Relacja z XXII sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z XXII sesji Rady Gminy Powidz

W dniu 3 grudnia  br. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Powidz.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Powidz;

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Powidz na 2020 rok – w budżecie dokonano zmian po stronie dochodowej  i wydatkowej w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rewitalizacja rynku w Powidz” (przedłużono terminu realizacji poszczególnych etapów zadania z uwagi na sytuację epidemiczną).  Do budżetu wprowadzono środki ze sprzedaży mienia (działki w Wylatkowie). Urealniono wpływy m.in. podatkowe, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew. Po stronie wydatkowej m.in. zabezpieczono środki na zakup energii.

3) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytuuznano, że nie potrzeby zaciągania długoterminowego zobowiązania finansowego w postaci kredytu, co w głównej mierze wynika: ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Rewitalizacja rynku w Powidzu” (zapłata za II etap zadania nastąpi już w 2021 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2020 roku), oszczędności w wydatkach bieżących i dobrym realizowaniu dochodów gminy;

4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz

5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

7) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości opłaty podwyższonej;

8) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia wysokości opłaty podwyższonej;

9) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących  bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

10) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

W celu optymalizacji opłat dla mieszkańców, w związku rosnącymi kosztami związanymi z gospodarką odpadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawowych,  wprowadzone zostają zmiany, które wynikają z powyższych uchwał. Materiał dot. zmian w zakresie gospodarki odpadami.

12) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Anastazewo w Gminie Powidz na lata 2020 – 2025;

13) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Charbin w Gminie Powidz na lata 2020 – 2025;

14) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Powidz-Osiedle w Gminie Powidz  na lata 2020-2025;

Powyższe dokumenty zawierają: analizę zasobów miejscowości, analizę SWOT (słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia w rozwoju miejscowości), analizę potencjału rozwojowego wsi, plan i program odnowy wsi oraz program krótkoterminowych działań do zrealizowania przez mieszkańców miejscowości. Sołecka Strategia Rozwoju jest dokumentem otwartym, opracowanym przez przedstawicieli mieszkańców danej miejscowości. Jej posiadania jest ważne pod kątem możliwości zdobycia środków zewnętrznych, w tym na zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego.

15) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2021 roku.

Ponadto na sesji podjęto apel w sprawie umiejscowienia na terenie Gminy Kleczew karetki pogotowia ratunkowego. Odpowiadając na prośbę Burmistrza Gminy i Miasta w Kleczewie – pana Mariusza Musiałowskiego, w przygotowanym apelu zwrócono uwagę, że umiejscowienie karetki pogotowia ratunkowego w strażnicy OSP w Budzisławiu Kościelnym na terenie Gminy Kleczew,  przyczyniłoby się do szybszego dostępu i dojazdu karetki  nie tylko do mieszkańców gminy Powidz (zwłaszcza sołectw położonych w północnej części Gminy: Smolniki Powidzkie, Anastazewo, Ostrowo),  ale również i okolicznych gmin takich jak: Kleczew, Orchowo, Ostrowite i Wilczyn.  Nowe miejsce posadowienia karetki pozwoliło by zabezpieczyć teren zamieszkiwany przez prawie 30.000 tysięcy osób. Podkreślono, że możliwość  stacjonowania zespołu ratowniczego   w miejscowości Budzisław Kościelny, dałoby gwarancję udzielenia pomocy medycznej w jak najkrótszym czasie, tym samym zwiększając szanse na uratowanie ludzkiego życia.

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
22°
bezchmurnie
wilgotność: 66%
wiatr: 2m/s zach. - płn. zach.
Max: 22 • Min: 22
22°
Czw
24°
Pt
25°
Sob
25°
Nd
26°
Pon

Powietrze w Powidzu

grudzień 2020
P W Ś C P S N
« lis   paź »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031