Uchwała antysmogowa – ważne informacje

Szanowni Właściciele Nieruchomości położonych na terenie Gminy Powidz

Zgodnie z art. 96 ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022 poz.2556 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017r. przyjął “uchwałę antysmogową” – Uchwałę XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2017 poz. 8807).

Uchwała wprowadziła ograniczenia w zakresie stosowania kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców.

Wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:

Kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwały antysmogowej, niespełniające wymagań ww. uchwały muszą zostać wyłączone z eksploatacji :
– Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych,
– Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
– Do 1 stycznia 2026 r. – w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń takich jak: kominki, kozy zainstalowanych przed wejściem w życie uchwały antysmogowej i nie spełniających ich wymagań będą musiały być wymienione, chyba, że instalacje te będą: osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub  zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ust. 2 lit. a załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio.

Uchwała zakazuje stosowania najgorszej jakości paliw stałych:
– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
– paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
– węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
– wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
– zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
– zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
– biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Uchwała została znowelizowana w dniu 29 listopada 2021 roku, a jej treść jest dostępna pod nr XXXVI/700/21  (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2021 poz.9640) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego : https://bip.umww.pl/artykuly/2827795/pliki/20211201113946_uchwalaxxxvi70021.pdf

Istotną zmianą w nowelizacji uchwały antysmogowej jest zapis:

„W instalacjach, o których mowa w § 2 pkt 1, zlokalizowanych na terenie miasta Konin oraz powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego zakazuje się stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem. ”,  który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2041 r.

Zachęcamy do skorzystania z programu „Czyste Powietrze” oraz dotacji celowej na likwidację niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi.

Najważniejszym celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne – właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Dotację można otrzymać na:
– audyt energetyczny, który wskaże jak: najskuteczniej ocieplić budynek oraz jak wybrać najkorzystniejsze dla twojego domu źródło ciepła,
– ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
– wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
– wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne, bardziej ekologiczne źródło ciepła,
– instalację C.O. (centralne ogrzewanie) i C.W.U. (ciepła woda użytkowa),
– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
– mikroinstalację fotowoltaiczną.

Przyjmowanie wniosków od Beneficjentów potrwa do 31.12.2027r.

DOTACJA CELOWA NA LIKWIDACJĘ NISKOSPRAWNYCH i NIEEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA i ZASTĄPIENIE ICH ŹRÓDŁAMI PROEKOLOGICZNYMI.

Rady Gminy Powidz podjęła uchwałę NR LII/321/18 z dnia 6 listopada 2018r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. 2018 poz. 8784) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie gminy Powidz.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się: osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja polegać będzie na zwrocie podmiotowi uprawnionemu części poniesionych kosztów inwestycyjnych (na zasadzie refundacji) na podstawie załączonych faktur lub rachunków potwierdzających rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne.

Podmiot uprawniony może uzyskać dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania na ogrzewanie, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych lub 50% wkładu własnego, nie więcej jednak niż:
– dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku montowania jednego centralnego systemu ogrzewania – do 5000,00 zł,
– dla pozostałych – do 3000,00 zł.

Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku w roku, w którym nastąpiła lub ma nastąpić wymiana źródła ogrzewania oraz  zawarcie z Gminą Powidz umowy i jej realizacja na zasadach określonych w Regulaminie. Dotacja wypłacana będzie jednorazowo, przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

Dotacja jest udzielna na:
– ogrzewanie gazowe;
– ogrzewanie elektryczne;
– ogrzewanie olejowe;
– pompy ciepła;
– zamontowanie kotłów na biopaliwo, zgazowujące drewno, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych, bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), spełniające wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
– zamontowanie kotłów na paliwo stałe (ekogroszek) spełniających wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2002 z koszem zasypowym i podajnikiem o sprawności powyżej 83%, bez rusztu awaryjnego i elementów umożliwiającymi jego zamontowanie;
– instalacje fotowoltaiczne lub solarne montowane w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej.

Pełna treść uchwały oraz regulamin przyznawania dotacji pod adresem: https://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/powidz/5924.pdf

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej : https://archiwum.powidz.pl/wp-content/uploads/2015/09/WNIOSEK_Inw.pdf

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął w 2021r. „Strategię na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, która odgrywa istotną rolę w poprawie jakości powietrza w naszym województwie. W celu wdrożenia Strategii od 2023r. realizowany jest Projekt Life After Coal, którego głównym koordynatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jednym z zadań Projektu jest stworzenie sieci Doradców Klimatycznych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu i odbyciu  studiów podyplomowych będą bezpośrednim wsparciem dla mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości danej gminy.
Praca Doradcy Klimatycznego będzie polegać na podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców, motywowaniu ich do zmian, poradnictwie w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do przeprowadzonych modernizacji, wsparciu w przygotowaniu wniosków, wykonywaniu wstępnych ocen zakresu i parametrów potrzeb energetycznych i środowiskowych budynków, przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla JST, monitorowania postępu takich inwestycji, weryfikowaniu ich efektów, wsparcie osób z grupy ubóstwa energetycznego – w szczególności osoby o średnich i niższych dochodach, promocja elektomobilności, itp.

Więcej informacji:

https://archiwum.powidz.pl/wp-content/uploads/2015/09/WNIOSEK_Inw.pdf

20230418132603_20220523090309plakatosczasu20230418132701_20220523090346plakatpaliwa

listownik

 

 

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
19°
zachmurzenie małe
wilgotność: 67%
wiatr: 2m/s zach.
Max: 19 • Min: 19
22°
Czw
24°
Pt
25°
Sob
25°
Nd
26°
Pon

Powietrze w Powidzu

sierpień 2023
P W Ś C P S N
« mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031