Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. wraz z Gminą realizuje inwestycję mieszkaniową na terenie Powidza. Mieszkania na wynajem o przystępnym czynszu powstaną na działce przy ulicy Polnej i Witkowskiej.

Cel Inicjatywy

Spółka SIM, której Gmina Powidz jest udziałowcem, powstała w celu realizacji budownictwa społecznego, skierowanego do osób i rodzin, które nie mają mieszkania własnościowego ani możliwości jego zakupu (brak zdolności kredytowej), jednak ich stabilna sytuacja finansowa pozwala na regularne opłacanie umiarkowanego czynszu.

Zakres realizacji

W ramach realizowanej inwestycji powstanie 38 mieszkań w trzech kameralnych budynkach, 29 miejsc postojowych w hali garażowej, 47 miejsc postojowych naziemnych oraz infrastruktura towarzysząca.

Umowy najmu

Jesienią 2022 roku SIM otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę, a Gmina Powidz pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz środki z Funduszu Dopłat (przyznane wiosną 2023 r.), które posłużą na realizację inwestycji. Obecnie SIM finalizuje proces ubiegania się o preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, który – obok środków z FD – stanowić będzie jedno z głównych źródeł finansowania inwestycji. Montaż finansowy uzupełni partycypacja wnoszona przez przyszłych najemców.

Nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali z zasobu SIM zostanie uruchomiony przez Gminę po wydaniu decyzji kredytowej przez BGK. Zasady naboru wniosków, a także kryteria pierwszeństwa przydziału lokali zostaną określone w stosownej uchwale przyjętej przez Radę Gminy.

Wydanie decyzji kredytowej przez BGK oraz wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji pozwoli na wstępne określenie orientacyjnej wysokości stawki czynszu, kaucji i partycypacji.

Więcej informacji o inwestycji i zasadach działania SIM dostępnych na stronie: https://www.simkzn-zachodni.pl/miasta/powidz/