Gmina Powidz w ramach I edycja-i pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała 10 630 500 zł na następujące zadania:

ZLEWNIA-1

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz ( Powidz ul. Wybudowanie, Wylatkowo) – I etap”
Przewidywana wartość inwestycji: 6.000.000,00 zł;  wartość dofinasowania 5.700.000,00 zł

KANALIZACJA-1

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrowo i budowa zrzutni ścieków dla jednostek pływających na Jeziorze Powidzkim w m. Powidz.
Przewidywana wartość inwestycji 5.190.000, 00 zł; wartość dofinasowania: 4.930.500 zł

INFR_SPOL-1

3. Efektem będzie Rozbudowa budynku ZSP na potrzeby stworzenia klubu dziecięcego oraz rozbudowa remizy OSP w Powidzu wraz z termomodernizacją części istniejącej oraz OZE

INFR_TUR_SPORT-1

4. Zakres projektu obejmuje: Budowa kompleksu boisk do sportów plażowych w Przybrodzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą; Budowa dwóch pomostów przy Łazienkach w Powidzu; Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Charbinie.

DROGI-1

5. Zakres zadania obejmuje następujęce roboty, służące porawie stanu ifrastruktury drogowej oraz polepszeniu warunków do rozwoju: Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo -ok. 4,2 km; Przebudowa drogi gminnej w. Polanowo dz. nr 204 i 202 dł. 200m; Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Powidzu – I etap realizacji ul. H. Pobożnego – ok. 270 mb; Przebudowa drogi  gminnej w m. Polanowo – dz. nr 102/2 dł.  620 m; Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylatkowo – o dł. 734 mb; Przebudowa drogi gminnej – ul. Lokacji Powidza 1243 r. ok 90 m; Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodna 240 m; Przebudowa drogi gminnej – ul. ks. inf. Dorszewskiego ok. 60m; Przebudowa drogi gminnej- ul. Jeziorna ok. 260 m; Przebudowa drogi gminnej– Rybakówka (od ul. Strzałkowskiej); Przebudowa ciągów pieszych – “Zejście do jeziora“