1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejcowości Anastzewo
Dofinansowanie: 500 000 zł


2. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ
Dofinansowanie: 2 400 000 zł