Pracownicy Urzędu

w Powidzu

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego Urzędu.

Wszelkie dane kontaktowe do wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Powidzu oraz innych jednostek organizacyjnych w Powidzu znajdują się poniżej. Zapraszamy do kontaktu!

Pracownicy

 • Zgłoszenia awarii

  Konserwator sieci wodociągowej w m. Powidz

  Jacek Gruszczyński, tel.: 784 951 510

  Konserwator sieci wodociągowej w m. Anastazewo

  Wiesław Kowalski, tel.: 533 333 176

  Stanowisko ds. awarii przepompowni ścieków

  Rafał Kaźmierski, tel.: 533 984 800

 • Kadra kierownicza

  Wójt Gminy

  Jakub Gwit

  Pokój nr 9 (wejście przez sekretariat)
  Tel.: (63) 277-62-72
  Fax : (63) 277-62-73

  Tel.:  691 621 987
  e-mail :
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Facebook – Jakub Gwit  – wójt Gminy Powidz

  Sekretarz Gminy

  Beata Kwitowska

  Pokój nr 17
  Tel.: (63) 277-62-72
  Fax : (63) 277-62-73

  e-mail :
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Skarbnik Gminy

  Dawid Lauer

  Pokój nr 6
  Tel.: (63) 277-62-72
  Fax : (63) 277-62-73
  e-mail skarbnik@powidz.pl

 • Referat organizacyjny i USC

  Stanowisko ds. ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych i spraw wojskowych

  Agnieszka Kowalska

  Pokój nr 7
  Tel.: (63) 306 77 15
  Fax : (63) 277-62-73
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. administracyjno - organizacyjnych i kadr

  Renata Lorencka – Horyza

  Pokój nr 9
  Tel.: (63) 277-62-72
  Tel. bezpośredni.: (63) 306 77 11
  Fax : (63) 277-62-73
  e-mail ug@powidz.pl

  Stanowisko ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

  Anna Sypniewska

  Pokój nr 8
  Tel.: (63) 306 77 14
  Fax : (63) 277-62-73
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji i turystyki

  Joanna Kaczyńska

  Pokój nr 8
  Tel.: (63) 306 77 14
  Fax : (63) 277-62-73
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy

  Monika Średzińska

  Pokój nr 16
  Tel.: (63) 306 77 19
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. gospodarki odpadami

  Monika Dudek
  w zastępstwie za Katarzynę Jankowską

  Pokój nr 4
  Tel.: (63) 306 77 23
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, oc, bezpieczeństwa publicznego i informatyzacji

  Krzysztof Marszałek

  Pokój nr 6
  Tel.: (63) 277 62 72
  e-mail: ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, remontów i gospodarki mieszkaniowej

  Marta Migdał

  Pokój nr 6
  Tel.: (63) 277 62 72
  e-mailremonty@powidz.pl • Referat finansowo - księgowy

  Stanowisko ds. księgowości budżetowej w zakresie wydatków

  Marzena Broniarczyk

  Pokój nr 13
  Tel.: (63) 277-62-72 w. 22
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. księgowości budżetowej w zakresie dochodów

  Katarzyna Średzińska

  Pokój nr 13
  Tel.: (63) 277-62-72 w. 22
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. płacowych

  Monika Józwiak

  Pokój nr 5
  Tel.: (63) 277 62 72
  Tel. bezpośredni.: (63) 306 77 24
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. oświaty

  Renata Jankowska

  Pokój nr 5
  Tel.: (63) 277-62-72
  Tel. bezpośredni.: (63) 306 77 24
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. księgowości gospodarki komunalnej

  Agnieszka Żeglarska

  Pokój nr 3
  Tel.: (63) 277-62-72
  Tel. bezpośredni.: (63) 306 77 16
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

  Joanna Mintura

  Pokój nr 3
  Tel.: (63) 306 77 25
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. księgowości podatkowej

  Joanna Szymańska

  Pokój nr 3
  Tel.: (63) 277-62-72
  Tel. bezpośredni.: (63) 306 77 25
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. sprawozdawczości i budżetu

  Monika Budkiewicz

  Pokój nr 13
  Tel.: (63) 306 77 22
  Fax : (63) 277-62-73

  Stanowisko ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Roksana Sucholas

  Pokój nr 4
  Tel.: (63) 306 77 23
  Fax : (63) 277-62-73

 • Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Przetrzennej, Ochrony Środowiska

  Stanowisko ds. inwestycji, remontów, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska

  Piotr Plewa

  Pokój nr 5
  Tel.: (63) 277-62-72 w. 17
  Fax : (63) 277-62-73
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

  Ryszard Łukowski

  Pokój nr 5
  Tel.: (63) 277-62-72 w. 17
  Fax : (63) 277-62-73
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. koordynacji robót publicznych i zaopatrzenia

  Błażej Wróblewski

  Pokój nr 6
  Tel.kom..: +48 784-835-537
  Tel.: (63) 277-62-72
  Fax : (63) 277-62-73
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. nadzoru nad wysypiskiem odpadów

  Tadeusz Morzyński

  Wysypisko odpadów – Ługi
  Tel.: +48 668-731-971
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. nadzoru nad oczyszczalnią ścieków

  Tomasz Plewa

  Oczyszczalnia ścieków – Ługi
  Tel.: +48 668-731-971
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Konserwatorzy sieci wodociągowej - Powidz

  Jacek Gruszczyński
  Tel.: +48 784-951-510
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Konserwatorzy sieci wodociągowej - Anastazewo

  Wiesław Kowalski
  Tel.: +48 533-333-176
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowiska dozorców oczyszczalni i wysypiska

  Jan Kaźmierski

  Aureliusz Czech

  Oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów - Ługi

  Tel.: +48 668-731-971
  e-mail ug@powidz.pl
  e-mail ug_powidz@post.pl

  Stanowisko ds. awarii przepompowni ścieków

  Rafał Kaźmierski
  Tel.: +48 533-984-800

 • Pracownicy obsługi

  Pracownik gospodarczy - sprzątaczka

  Arleta Czechorowska

  Kierowca autobusu

  Zdzisław Nawrocki

 • Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu

  Piotr Jurga

  Park Powstańców Wielkopolskich 25
  Tel.: (63) 249-00-09
  Fax : (63) 249-00-09
  e-mail gopspowidz@wp.pl

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu

  Anna Wierzbicka

  Park Powstańców Wielkopolskich 1
  Tel.: (63) 277-61-23
  Fax : (63) 277-61-23
  e-mail : zesgim@poczta.onet.pl

 • Służby

  Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno

  Michał Michalak

  Tel.: 61 426 46 11
  e-mail : michal.michalak@poznan.lasy.gov.pl