Relacja z LI sesji Rady Gminy Powidz

Relacja z LI sesji Rady Gminy Powidz

Sprawozdania Rady Gminy i Wójta Gminy Powidz

W dniu 11 października br. odbyła się LI sesja Rady Gminy Powidz. Na sesji podjęto następujące uchwały:

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – stawki podatku od  nieruchomości w 2019 roku wzrosną  o wskaźnik inflacji – 1,6 %;

– zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Powidz – ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy i  wójta. W związku z tym uznano, że zasadnym jest również wydłużenie kadencji dla sołtysów i rad sołeckich do pięciu lat. Konsultacje społeczne projektu przedmiotowej uchwały odbyły się w miesiącu wrześniu br. podczas Zebrań Wiejskich w poszczególnych Sołectwach. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych 9 Sołectw opowiedziało się za wprowadzeniem zmiany w Statucie. Negatywną opinię wyraziło 1 Sołectwo. Mając powyższe na uwadze opinię większości Sołectw i zasadność wprowadzenia jednolitej kadencji  we wszystkich Sołectwach, Rada Gminy Powidz podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Powidz;

– w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Powidz – w związku z tym, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wezwało Radę Gminy Powidz do uzupełninia i korekty projektu regulaminu uchwalonego na sesji Rady Gminy w dniu 24  lipca br., zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przygotowano nowy projekt uchwały, który ponownie będzie podlegał zaopiniowaniu przez Wody Polskie;

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  –   wprowadzono środki w kwocie 28 268,79 zł (nadwyżka z lat ubiegłych), które zostaną przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, m.in.: finansowanie działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej; organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych, spektakli teatralnych i innych form edukacyjnych; wspomaganie działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

– w sprawie zaopiniowania cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – negatywnie zaopiniowano proponowany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie cennik za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na 2019 rok. Rada Gminy uznała, że cennik zawiera za wysokie stawki i jest nie do przyjęcia, a jego obowiązywanie stanowiłoby znaczne obciążenie dla podmiotów wytwarzających odpady i wpłynęłoby negatywnie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

W związku z tym, że sesja w dniu 11 października br. była ostatnia sesją zwyczajną Rady Gminy obecnej kadencji, na sesji przyjęto następujące sprawozdania:

– z działalności Rady Gminy Powidz za okres kadencji;

– z działalności Komisji Rady za okres kadencji: Komisji Rewizyjnej, Budżetowej, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz wspólnych posiedzeń Komisji Rady Gminy Powidz;

– z działalności Wójta za okres kadencji.

Do pobrania:
sprawozdanie Rady Gminy za okres kadencji 2014 – 2018
sprawozdanie Wójta za okres kadencji 2014- 2018

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany *

Cancel reply

Pogoda w Powidzu

Powidz
21°
bezchmurnie
wilgotność: 66%
wiatr: 2m/s zach. - płn. zach.
Max: 22 • Min: 21
22°
Czw
24°
Pt
25°
Sob
25°
Nd
26°
Pon

Powietrze w Powidzu

październik 2018
P W Ś C P S N
« sie   lis »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031